Bu verilişlərdə şair öz yaradıcılığı əsasında təbiətdə və cəmiyyətdə baş verən hadisələrin ədəbi-bədii-elmi-fəlsəfi-siyasi-ictimai  cəhətlərindən söhbət
açmaq, müxtəlif zaman müstəvisində ədəbi mətnin bir çox  məziyyətlərindən, məzmun və forma vəhdətindən, müxtəlif cərəyanların yaranması səbəblərindən və sair məsələlərdən bəhs etmək niyyətindədir. Birinci verilişdə şair yaradıcılığın və yaradılışın bir çox məqamlarına toxunub. Gənclik illərində yazdığı şeir nümünələri əsasında bunları aydınlaşdırmağa çalışıb. Həmin verilişi dinləyicilərin ixtiyarına veririk. Bu vərilişlərin ardı
olacaq. Şair hər həftənin 6 - cı günləri  saat 15: 00 - da "Dördüncü Dalğa" sayıtının FB səhifəsində   dinləyicilərin hüzurunda olacaq.  

dia=]